Начало | Отговорници | Програми | Стипендианти | Контакти | Новини | Документи | Казуси

ДОГОВОР
OTHOCHO
ФОНД РИОЧИ САСАКАВА НА ДРУЖЕСТВОТО НА МЛАДИТЕ ЛИДЕРИ
МЕЖДУ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” И ФОНДАЦИЯ САСАКАВА
Дата 13 май 1992г.

ДОГОВОР с дата 13 май 1992 г. относно ФОНД РИОИЧИ САСАКАВА НА ДРУЖЕСТВОТО НА МЛАДИТЕ ЛИДЕРИ (наричан по-нататък Фондът) между СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с главно седалище на бул. "Руски" No 15, София 100 (наричан по-нататък Университетът) от една страна и ФОНДАЦИЯ САСАКАВА, японска фондация с идеална цел с главно седалище на 1-15-16 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105, Япония (наричана по-нататък Фондацията) от друга страна.
следва...

СССБ
Цели на Сдружение на стипендиантите на САСАКАВА в България

Обществото има за цел да:

  1. създаде местна мрежа на стипендиантите на Сасакава в България;
  2. осигурява възможности за широка творческа и професионална изява на всички свои членове;
  3. установи взаимодействие между тях;
  4. спомогне за по-добрите взаимоотношения с администраторите по програмата на Фондацията в СУ, както и със самата нея;
  5. организира семинари, да публикува резултатите от тях;
  6. установи контакт с подобни организации по света и да участва активно в международната мрежа на стипендиантите на Сасакава;
  7. съдейства и насочва начинаещи и бъдещи колеги за тяхното професионално изграждане;
  8. защитава професионалните права и интересите на своите членове;
  9. съдейства, подпомага и насърчава различни академични, културно-просветни, социално-икономически и други инициативи и проекти с прякото участие на своите членове;
  10. защитава демократичните принципи и идеите на гражданското общество.

Новини
Фондация “Риоичи Сасакава”

Фондът на фондация “Риоичи Сасакава” за финансиране на стипендии за млади лидери- СИЛФФ /SYLFF/, е създаден през 1987 г. от японската фондация “Сасакава”. Целта на тази програма е да подпомага бъдещите лидери, които активно ще допринесат за изграждането на световен мир и за благоденствието на цялото човечество, преодолявайки геополитическите, религиозните, етническите и културни граници. В рамките на тази програма фондацията дарява един милион щатски долара на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. По този начин всяка година финансово ще бъдат подпомагани млади завършили студенти с лидерски потенциал, които са включени в програми за научна или докторска степен в хуманитарните и социални науки.

В момента в рамките на тази програма дарения са направени на 88 институции за висше образование в 45 страни. Броят на стипендиантите на СИЛФФ е около 8 500 души, като той се увеличава всяка година.
Уеб сайт...

Начало   Отговорници   Програми   Стипендианти   Контакти   Новини   Документи   Казуси
Copyright © 2004 СССБ. Всички права запазени.