Въпросник #273: Анкета акредитация ФФ 2016-2017
Page 1 of 8

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Като част от университетската система за поддържане и развитие на качеството на висшето образование Лабораторията за анализи и проучвания към СУ "Св. Кл. Охридски" провежда периодично проучвания на студентското мнение за качеството на академичните дейности. Настоящето изследване се провежда по решение на деканското ръководство на Философски факултет.
Молим Ви да отговорите на поставените въпроси сериозно и възможно най-обективно, като следвате дадените инструкции към всеки въпрос. Кликнете в кръгчeто на онзи отговор, който в най-голяма степен изразява собствената Ви оценка.
Вашите мнения ще помогнат на ръководството на факултета и на катедрите да повишат ефективността на своята работа, а това ще е от полза най-вече за Вас и Вашите колеги от следващите випуски.


1. Каква е специалността, която изучавате в момента?
2. Провеждат ли се редовно учебните занятия?

3. Вие лично посещавате ли редовно учебните занятия?