Въпросник #221: Анкета по Проект № BG051PO001-3.1.08-0010 Работодатели
Page 1 of 9

Уважаеми колеги - работодатели,

В Софийския университет "Свети Климент Охридски" се реализира проект "Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет "Св. Климент Охридски" като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството)" №BG051PO001-3.1.08-0010.

Ние ценим високо Вашето мнение. Моля, споделете Вашата позиция по поставените въпроси максимално пълно, точно и обективно. С Ваша помощ ръководството на Университета ще изгради по-ясна представа за това, с което можем да Ви бъдем полезни.

Допитването е анонимно - събраната информация ще бъде използвана само в обобщен вид за подобряване на услугите, които СУ "Св. Климент Охридски" развива и предоставя.

Предварително Ви благодарим за отделеното време. Изводите и обобщените данни ще намерите на официалния сайт на Софийския университет.