Въпросник #219: Анкета по Проект № BG051PO001-3.1.08-0010 Алумни
Page 1 of 12

Уважаеми колега,

Провеждаме допитване до възпитаниците на СУ "Св. Климент Охридски" относно тяхната реализация и изграждането на общност на завършилите – Алумни клуб.

Ще се радваме да споделите своето мнение по въпросите в тази анкета. Попълването й ще Ви отнеме около 10 минути.

Изследването е част от проект за "Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет "Св. Климент Охридски" като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството)" №BG051PO001-3.1.08-0010.

Предварително Ви благодарим за отделеното време. Изводите и обобщените данни ще намерите на уеб страницата на Софийския университет.